Offentliggjort den

Banken har i dag offentliggjort sin periodemeddelelse dækkende perioden 1. januar til 31. marts 2020, hvor bankens ledelse er godt tilfreds med en øget basisindtjening. Sammenholdt med samme periode forrige år er basisindtjeningen således øget med 2,5 mio. kr. Årsagen til den øgede basisindtjening er en stor aktivitet på bolig- og realkreditområdet kombineret med fornuftig efterspørgsel efter bankens øvrige produktsortiment.

COVID-19 pandemien har dog også sat sit tydelige præg på første kvartal af dette år i Lollands Bank. Hvor banken i første kvartal af 2019 opnåede positive kursregulering på samlet set 9,9 mio. kr., må banken i år se en samlet negativ kursregulering på 11,4 mio. kr. ved udgangen af første kvartal 2020.

Banken har i lighed med de øvrige danske pengeinstitutter foretaget et skøn over de nedskrivninger og hensættelser, som banken forventer at imødese, afledt af den usikkerhed som COVID-19 pandemien har skabt. Dette skøn udgør 4 mio. kr. ved udgangen af første kvartal 2020. Men bankens ledelse forventer, at der kan opstå et yderligere behov for nedskrivninger i de kommende kvartaler, udtaler bankens direktør Allan Aaskov. Indtil nu har vores kunder klaret den opståede økonomiske situation uden de store tab. Usikkerheden omkring varigheden af pandemien og dermed omfanget af en økonomisk krise er uvis. Det er på denne baggrund, at banken foretager en nedjustering af resultatet før skat fra tidligere 54 til 59 mio. kr. til nu at resultatet før skat vil ligge i niveauet 30 – 40 mio. kr. Bankens basisindtjening fastholdes på det tidligere udmeldte niveau 54 til 59 mio. kr.

Lollands Bank opnår i første kvartal et resultat før skat på 5,5 mio. kr. og efter skat 4 mio. kr. Resultatet ligger markant under første kvartal forrige år, hvor banken opnåede et resultat før skat på 20,3 mio. kr. Det er primært kursreguleringer af værdipapirer, som er årsagen til det faldende resultat.

Bankens udlån er øget med 16,5 mio. kr. gennem det seneste år til nu 1,829 mia. kr. og indlån inklusive puljeindlån med 280,3 mio. kr. til nu 3,250 mia. kr. Der hilses fortsat velkommen til nye kunder i bankens filialer på Lolland, Falster og Sydsjælland trods det, at bankens filialer har været fysisk lukket i en periode grundet den delvise nedlukning af det danske samfund. Kunderne har taget godt imod den midlertidige nedlukning af filialerne, og har sammen med bankens personale fundet alternative måder at klare bankforretninger på uden fysisk kontakt.

Trods usikkerheden vurderer bankens ledelse, at de nedskrivninger, som regnskabet udtrykker ved udgangen af første kvartal af dette år, er tilstrækkelige til at afdække den nuværende kreditrisiko. Vi ser os stadig som en vigtig medspiller i vores område, og vi ser hver dag, at vores erhvervskunder tilpasser deres forretningsmodel til den nye hverdag, som COVID-19 pandemien har påført det danske samfund. – Dette er en stor styrke i vores lokalområde, afslutter bankdirektør Allan Aaskov.

Læs periodemeddelelsen her.