Offentliggjort den

Banken leverer endnu en gang ”varen”. Denne gang med et overskud på kr. 53 mio. kr. før skat for årets første 9 måneder, hvilket omregnet til årsbasis forrenter egenkapitalen med 13,4 %.

Resultatet kommer efter pæne kursreguleringer og et lavt nedskrivningsbeløb.

I al beskedenhed er vi i banken meget tilfredse med periodens resultat, som fremkommer efter en periode med et højt aktivitetsniveau samtidig med, at resultatet ekstraordinært er belastet med en udgift på ca. 4 mio. kr. til modernisering af bankens ejendom i Nakskov.

Banken har nu gennem en længere årrække leveret flotte regnskaber, og forventer denne positive udvikling vil fortsætte, idet banken for hele 2019 forventer et resultat i niveauet på 60-65 mio. kr. før skat.

Periodemeddelesen kan ses her.