Offentliggjort den

Afdelingsleder Lars Møller Andersen, Radsted er af bankens repræsentantskab blevet nyvalgt til Lollands Banks bestyrelse med indtrædelse fra marts 2019.

Lars Møller Andersen er 50 år og har været medlem af bankens repræsentantskab siden 2006.

Lars Møller Andersen har et meget stort lokalkendskab til landbrugserhvervet i bankens markedsområde hidrørende fra henholdsvis sin tid som mangeårig selvstændig maskinhandler med afdelinger i Radsted og Rønnede, samt senest som afdelingsleder hos Agrovi Syd, Nr. Alslev.

Lars Møller Andersen er civiløkonom og har gennemgået bestyrelsesuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.