Nyheder

Ny beløbsgrænse for Swipp

Ny beløbsgrænse for Swipp

 

Beløbsgrænsen for hvor mange penge man kan overføre med Swipp, hæves fra 3000 kr. til 10.000 kr. om dagen.

Det er den højeste beløbsgrænse for mobilbetalinger på det danske marked.

Den nye beløbsgrænse træder i kraft den 8. oktober 2014. For at du kan overføre op til 10.000 kr. om dagen kræver det, at du ændrer beløbsgrænsen i din Swipp-aftale.

Ændring af det gule sygesikringskort

Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke længere dækning på det gule kort.

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?

Renteændring i Lollands Bank pr. 25. april 2014

Nationalbanken har hævet indskudsbevisrenten med 0,15 procentpoint. Folio-, udlån-, og diskontorenten er uændret.

Renteændringen er gældende fra den 25. april 2014.

Renteforhøjelsen sker efter Nationalbankens salg af valuta i markedet.

Renterne udgør således pr. 25. april 2014:

Foliorente                   0,00 %.
Indskudsbevisrente     0,05 %.
Diskontorente             0,00 %.
Udlånsrente                0,20 %.

Sider