Nyheder

Ny prisliste i Lollands Bank

Af forretningsmæssige grunde tilpasser Lollands Bank fra og med 12. maj 2014 priserne på en række serviceydelser.

I forbindelse med fusionen med Vordingborg Bank den 20. december 2013 er der tillige foretaget ændringer, nogle priser er fjernet, andre er justeret op eller ned. Prisændringer som ikke kræver et varsel iht. bankens forretningsbetingelser er ændret med virkning pr. 2. januar 2014.

Du kan se alle priser under Banken / Priser og betingelser.

Årsrapport 2013

Bestyrelsen i Lollands Bank har i dag den 26. februar 2014 godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Årsrapporten er vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Årets resultat før skat blev på 31,8 mio. kr. og efter skat blev resultatet på 23,2 mio. kr., som ledelsen betegner som et tilfredsstillende resultat. Året før udgjorde resultatet før og efter skat henholdsvis 10,3 mio. kr. og 7,5 mio. kr.

Sider