Nyheder

Renteændring i Lollands Bank pr. 15. april 2015

Med virkning fra den 15. april 2015 nedsætter banken indlånsrentesatserne på enkelte indlånsformer
med op til 0,75% point.


Rentenedsættelsen sker på baggrund af det vedvarende lave rente renteniveau på baggrund af
Nationalbankens nedsættelse af indskudsbevisrentesatsen pr. den 20., 23., 30. januar og 6. februar.
 

Rentenedsættelsen sker i øvrigt under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser.
 

Renteændring i Lollands Bank pr. 30. januar 2015

Nationalbanken har nedsat indskudsbevisrenten med 0,15 procentpoint. Udlåns- ,folio- og diskontorenten er uændret.

Renteændringen er gældende fra den 30. januar 2015.

Rentenedsættelsen sker efter Nationalbankens køb af valuta i markedet.

Renterne udgør således pr. 30. januar 2015:

Udlånsrenten:               0,05 %

Indskudsbevisrenten:  -0,50 %

Foliorenten:                  0,00 %

Diskontorenten:            0,00 %

Renteændring i Lollands Bank pr. 23. januar 2015

Nationalbanken har nedsat indskudsbevisrenten med 0,15 procentpoint. Udlåns-, folio- og diskontorenten er uændret.

Renteændringen er gældende fra den 23. januar 2015.

Rentenedsættelsen sker efter Nationalbankens køb af valuta i markedet.

Renterne udgør således pr. 23. januar 2015:

Udlånsrenten:                  0,05 %
Indskudsbevisrenten:     -0,35 %
Foliorenten:                     0,00 %
Diskontorenten:               0,00 %

Renteændring i Lollands Bank pr. 20. januar 2015

Nationalbanken har nedsat indskudsbevisrenten og udlånsrenten med 0,15 procentpoint. Folio- og diskontorenten er uændret.

Renteændringen er gældende fra den 20. januar 2015.

Rentenedsættelsen sker efter Nationalbankens køb af valuta i markedet.

Renterne udgør således pr. 20. januar 2015:

Udlånsrenten:                   0,05 %
Indskudsbevisrenten:      -0,20 %
Foliorenten:                      0,00 %
Diskontorenten:                0,00 %

Sider