Nyheder

Lollands Bank støtter byjubilæet i Maribo med 15.000 kr.

Mandag den 25. april, var der møde i Maribo Handel. På mødet overrakte Søren Bursche, filialdirektør i Lollands Bank i Maribo en check på 15.000 kr. til Birger Christensen, formand for Maribo Handel. Birger Christensen takkede for donationen og lovede, at han nok skulle give donationen videre til styregruppen for Maribos 600 års byjubilæum.

”Vi håber, at donationen kan være med til at gøre byens jubilæum endnu mere festligt”, udtalte Søren Bursche i forbindelse med overrækkelsen af checken.

Skiftedag i Lollands Banks bestyrelse

Onsdag den 6. april 2016 var der skiftedag i Lollands Banks bestyrelse. Efter 24 år som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem ønskede filialdirektør Søren Bursche, Maribo ikke at genopstille ved medarbejdernes ordinære valg i marts 2016. Søren Bursches afløser i bestyrelsen blev erhvervsrådgiver Ulla Nielsen, Vordingborg som blev valgt for en 4-årig periode.

Lollands Bank giver rabat på omlægning af visse Totalkreditlån

Vi har valgt at give vores kunder med F1, F2, F3 og F4 lån i Totalkredit rabat ved låneomlægning, hvis de ønsker at omlægge til et andet lån i Totalkredit eksempelvis F5, F-kort eller et fastforrentet lån. Rabatten gives frem til den 31. december 2016.  

Har du omlagt dit Totalkredit-lån (F1, F2, F3 og F4) efter den 6. februar 2016, refunderer vi omkostningerne ved omlægningen.

Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke dækker eventuelt kurstab, kurtage samt udgifter til tinglysning.  

Overskud i Lollands Bank

Overskud efter skat på 30,2 mio. kr.

Resultatet før skat og efter skat blev på henholdsvis 33,2 mio. kr. og 30,2 mio. kr. hvormed banken forrenter sin egenkapital med 9,5 pct. i regnskabsåret 2015.

Resultatet er så godt, at bestyrelsen indstiller til den kommende generalforsamling, at der skal udbetales udbytte på 25 pct. svarende til 5 kr. pr. aktie. Såfremt generalforsamlingen godkender udbyttebetalingen på i alt 5,4 mio. kr. resterer der ca. 25 mio. kr. af årets overskud, som foreslås overført til egenkapitalen, som herefter vil udgøre 366 mio. kr.

Renteændring i Lollands Bank pr. 8. januar 2016

Nationalbanken har forhøjet indskudsbevisrenten med 0,10 procentpoint. Udlåns- ,folio- og diskontorenten er uændret.

Renteændringen er gældende fra den 8. januar 2016.

Renterne udgør således pr. 8. januar 2016:

Udlånsrenten:  0,05 %
Indskudsbevisrenten:  -0,65 %
Foliorenten:  0,00 %
Diskontorenten:   0,00 %

Lollands Bank følger ovenstående renteændring og nedsætter renten pr. 8. januar 2016 for de konti, som er baseret på indskudsbevisrenten.

Rentesatser på enkeltkonti fremgår af næste kontoudskrift og i Netbank.

Erhverv - Udnyt fortsat 30 % ordningen

30 % ordningen er til dig, der driver din virksomhed i personligt regi og som gerne vil have fleksible muligheder for at spare op.

Som bekendt ophørte 30 % ordningen for indskud på ratepension med udgangen af 2014.

I stedet for kan du fra 2015 og fremover benytte 30 % fradraget og det almindelige opfyldningsfradrag ved indbetaling til livsvarig pension. Ønsker du at indbetale til ratepension, gælder reglen om, at der kan indbetales i alt op til 51.700 kr.

Ønsker du at vide mere om dine muligheder, så kontakt allerede idag din rådgiver

Sider