Nyheder

Nye rentesatser

Foranlediget af fortsat stigende indlån i banken, samtidig med Nationalbankens fortsatte negative rentesatser gør, at banken af markedsmæssige årsager med virkning fra den 12. januar 2018 nedsætter rentesatserne på børneopsparingskonti med 0,5%-point, aktionær- og pensionskonti med op til 0,10%-point og andre udvalgte indlånskonti med typisk 0,075%-point.

De nye rentesatser kan ses i Netbank fra den 16. december 2017.

I øvrigt rådgiver banken gerne om alternative placeringsmuligheder.

Lollands Bank lancerer vækstlån

Virksomheder i Lollands Kommune kan nu søge om rentefrit lån til at realisere nye projekter, der kan bidrage til vækst og arbejdspladser.

Lollands Bank, Nakskov Erhvervsfond og Business Lolland-Falster ruller nu 10 mio. kr. ud til såkaldte vækstlån til virksomheder og detailhandlende i Lolland Kommune. Initiativet sker for at fremme den lokale forretningsudvikling og etableringen af nye arbejdspladser.

Kurs mod endnu et fantastisk årsresultat

Banken har kurs mod et nyt og flot regnskabsresultat for 2017.

Resultatet før og efter skat udgør pr. 30. september 2017 69,0 mio. kr. og 54,5 mio. kr. mod henholdsvis 59,5 mio. kr. og 46,6 mio. kr. på samme tidspunkt året før.

Egenkapitalforrentningen før skat omregnet til pro anno udgør 20,7 procent mod 20,5 procent året før.

Basisindtjeningen, som er resultatet før kursreguleringer samt nedskrivninger på kunder udgør 46,6 mio. kr. og er dermed på niveau med året før, hvor basisindtjeningen udgjorde 47,4 mio. kr.

Pengenyt nr. 3/2017 er udkommet

Det nye nummer af Pengenyt er netop udkommet. Temaet i årets tredje nummer er pension. I bladet kan du læse en artikel omhandlende årets ændringer på pensionsområdet samt en artikel om aldersopsparing og børneopsparing med den klare konklusion, at det gælder om at betale mest muligt ind på aldersopsparingen i år, da muligheden for at betale ind på denne ser ud til at blive stærkt begrænset indtil de sidste år, før man når folkepensionsalderen.

Du kan også læse en artikel om ændringer i registreringsafgiften på biler og hvad det kommer til at betyde.

Nye medarbejdere i Lollands Bank

Lollands Bank har ansat 2 nye medarbejdere, idet Paw Mistarz er ansat som finanstrainee den 1. september og Christina Axelsen er ansat som kreditmedarbejder den 5. september.

Paw Mistarz starter sit trainee-forløb i bankens filial i Nakskov. Paw er 24 år, bor i Rødby og har netop afsluttet finansøkonomstudiet.  

Christina er ansat i bankens kreditafdeling i Nakskov. Christina er uddannet advokatsekretær og har 11 års erfaring fra den finansielle sektor og er dermed godt rustet til de nye udfordringer.

Christina bor i Nykøbing F. og er 40 år.

Bedste halvårsregnskab nogensinde!

I al beskedenhed er det igen lykkedes banken at ”sprænge rammerne” for tidligere års regnskabsresultater. Denne gang er det halvårsregnskabet, som er bankens hidtil bedste halvårsresultat.

Resultatet før skat udgør for 1. halvår 2017 48,1 mio. kr. mod et ellers flot resultat for samme periode året før på 37,0 mio. kr. Efter skat blev resultatet på 38,0 mio. kr. mod 29,1 mio. kr. året før.

Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 22,1% p.a. mod 19,6% p.a. for samme periode året før.

Ny privatrådgiver ansat i Nakskov

Lollands Bank har den 15. august 2017 ansat Dorthe Hansen som privatrådgiver i filialen i Nakskov.

Dorthe har været ansat i den finansielle sektor i 20 år og hun har således en bred finansiel erfaring og er godt rustet til de nye udfordringer. Dorthe er født og opvokset på Vestlolland og er bosat i Nakskov og har således et særdeles godt kendskab til lokalområdet.

Dorthe er 50 år.

Sider