Nyheder

Nye medarbejdere i Lollands Bank

Lollands Bank har ansat 2 nye medarbejdere, idet Paw Mistarz er ansat som finanstrainee den 1. september og Christina Axelsen er ansat som kreditmedarbejder den 5. september.

Paw Mistarz starter sit trainee-forløb i bankens filial i Nakskov. Paw er 24 år, bor i Rødby og har netop afsluttet finansøkonomstudiet.  

Christina er ansat i bankens kreditafdeling i Nakskov. Christina er uddannet advokatsekretær og har 11 års erfaring fra den finansielle sektor og er dermed godt rustet til de nye udfordringer.

Christina bor i Nykøbing F. og er 40 år.

Bedste halvårsregnskab nogensinde!

I al beskedenhed er det igen lykkedes banken at ”sprænge rammerne” for tidligere års regnskabsresultater. Denne gang er det halvårsregnskabet, som er bankens hidtil bedste halvårsresultat.

Resultatet før skat udgør for 1. halvår 2017 48,1 mio. kr. mod et ellers flot resultat for samme periode året før på 37,0 mio. kr. Efter skat blev resultatet på 38,0 mio. kr. mod 29,1 mio. kr. året før.

Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 22,1% p.a. mod 19,6% p.a. for samme periode året før.

Ny privatrådgiver ansat i Nakskov

Lollands Bank har den 15. august 2017 ansat Dorthe Hansen som privatrådgiver i filialen i Nakskov.

Dorthe har været ansat i den finansielle sektor i 20 år og hun har således en bred finansiel erfaring og er godt rustet til de nye udfordringer. Dorthe er født og opvokset på Vestlolland og er bosat i Nakskov og har således et særdeles godt kendskab til lokalområdet.

Dorthe er 50 år.

Pengenyt nr. 2/2017 er udkommet

Det nye nummer af Pengenyt er netop udkommet. Årets andet nummer starter med en gennemgang af det nye boligskattesystem, hvor de nye regler der kommer til at gælde for boligejerne, bliver forklaret, og der bliver set på hvilke konsekvenser, det nye system vil få for boligejerne. 

Du kan også læse en artikel, hvor der bliver slået et slag for, at kvinder begynder at investere lige så meget som mænd, da de snyder sig selv ved ikke at gøre det, når man tager inflationen, og hvad man får i renter på en indlånskonto, med i betragtning.  

De gode resultater fortsætter

Året 2017 starter helt som året 2016 sluttede, hvilket betyder fortsat gode resultater. Banken
er således kommet rigtigt godt fra start i det nye regnskabsår 2017, hvor resultatet før
og efter skat for 1. kvartal 2017 blev på henholdsvis 25,6 mio. kr. og 20,1 mio. kr. mod
henholdsvis 17,9 mio. kr. og 14,3 mio. kr. for samme periode året før.

Sider