Offentliggjort den

Den 1. juli 2018 tiltrådte Erik Steinbach, 52 år, som ny investerings- og likviditetschef, hvor han fra den 1. september 2018 afløser bankens nuværende investerings- og likviditetschef Peter Detlefsen, der stopper i banken med udgangen af august måned 2018.

Erik Steinbach er bankuddannet, men har de seneste år været beskæftiget som porteføljeansvarlig i en af de landsdækkende bankers områdecentre.

Erik stammer oprindelig fra Lolland og vender i forbindelse med sin nye stilling tilbage til området, hvor han også bosætter sig i bankens markedsområde.

Stillingen som investeringschef- og likviditetschef i banken dækker over en porteføljepleje af likviditet og investering på flere milliarder kroner.