Offentliggjort den

Banken har med virkning fra den 1. januar 2020 ansat Allan Aaskov, 52 år som ny bankdirektør. Allan Aaskov afløser bankens nuværende bankdirektør Anders F. Møller der stopper i banken den 1. april 2020 efter 40 års ansættelse, heraf de senest 12 år som bankens direktør.

Allan Aaskov kommer senest fra en stilling som områdedirektør i et landsdækkende pengeinstitut, og har før det blandt andet været direktør – med det samlede ansvar – i et mindre pengeinstitut end Lollands Bank. Allan Aaskov har stor erfaring fra forskellige stillinger og udvalg i den finansielle sektor, suppleret med et større antal forskellige teoretiske uddannelser.

Allan Aaskov er gift og har 2 børn.

I forbindelse med ansættelsen af bankens nye direktør fortæller bankens formand, statsautoriseret revisor Preben Pedersen: ”At det har været dejligt at opleve den store interesse fra en række yderst kompetente kandidater, der har været for stillingen i banken, og det er derfor glædeligt at vi nu har fået besat stillingen som bankens nye direktør. Allan Aaskov er således valgt blandt en række kvalificerede kandidater, hvor bankens bestyrelse vurderer, at Allan Aaskov vil være den helt rette person til at fortsætte bankens succesfulde udvikling”:

Selv siger Allan Aaskov: ”At det er hans drømmejob og at han næsten ikke kan vente til den 1. januar 2020 med at komme i gang. Fra mine tidligere stillinger kender jeg til arbejdet i en provinsbank, hvor jeg i særdeleshed sætter stor pris på det DNA Lollands Bank drives efter. Jeg stammer oprindelig fra det jyske og kender til livet i en provinsby, hvilket jeg sætter stor pris på. I den forbindelse tiltaler i særdeleshed den nærhed jeg ser Lollands Bank drives med. Jeg skal lige have lært Lolland lidt bedre at kende, men i familien planlægger vi hurtigst muligt, at bosætte os på Lolland, og således blive en naturlig del af livet i bankens markedsområde, fortæller Allan Aaskov. Jeg har med stor interesse fulgt bankens succesfulde udvikling over en årrække og glæder mig til at kunne være med til at fortsætte denne udvikling.”