Medarbejdere

Bankdirektør
5497 1533
Bankdirektør
5497 1533
Regnskabschef
5536 5250
Filialdirektør
5484 6552
Souschef
5497 1540
Investeringsrådgiver
5536 5264
Privatrådgiver
5536 6531
Privatrådgiver
5536 6511
Privatrådgiver
5497 1571
Regnskabssouschef
5536 5216
Kundemedarbejder
5496 3431
Privatrådgiver
5497 1572
Sagsbehandler
5497 1566
Sagsbehandler
5497 1550
IT-medarbejder
5536 5251
Erhvervsrådgiver
5536 5218
Sagsbehandler
5497 1537
Kreditmedarbejder
5497 1536
Erhvervsrådgiver
5536 5286
HR-chef
5536 5233
Sagsbehandler
5497 1528
Gruppeleder
5484 6558
Privatrådgiver
5497 1523
Gruppeleder
5497 1547
Finanselev
5536 5213
Investerings- og likviditetschef
5497 1554
Filialdirektør
5536 5209
Privatrådgiver
5536 6532
Privatrådgiver
5536 6554
Kundemedarbejder
5536 5253
Sagsbehandler
5536 5236
Servicemedarbejder
5497 1527
Kontrolmedarbejder
5536 5226
Kundemedarbejder
5497 1521
Civiløkonom
2222 3197
Internkontrolchef
5497 1524
Souschef
5476 0575
Erhvervsrådgiver
5484 6572
Privatrådgiver på orlov
5484 6579
Privatrådgiver
5484 6559
Privatrådgiver
5497 1549
IT-medarbejder
5497 1559
Bolig/realkredit- og selvbetjeningsansvarlig
5536 5207
Kundemedarbejder
5536 6571
Erhvervsrådgiver
5476 0585
Kreditchef
5497 1555
Privatrådgiver
5536 5223
Direktør
4056 0569
Privatchef
5497 1560
Sagsbehandler
5476 0573
Detaildirektør
2120 9226
Privatrådgiver
5496 3432
Direktionssekretær
5497 1534
Privatchef
5484 6551
Privatrådgiver
5476 0580
Sagsbehandler
5497 1542
Finanselev
5536 5281
Erhvervsrådgiver
5536 5215
Privatrådgiver
5497 1570
Kontrolmedarbejder
5497 1525
Privatrådgiver
5476 0576
Privatrådgiver
5484 6553
Erhvervsrådgiver
5497 1520
Erhvervsrådgiver
5484 6575
Filialdirektør
5536 5212
Erhvervsrådgiver
5497 1541
Erhvervsrådgiver
5497 1541
Sagsbehandler
5536 5241
Filialchef
5536 5228
Erhvervschef
5497 1531
Fondsmedarbejder
5497 1532
Privatrådgiver
5465 5961
Administrationschef
5536 5266
Kreditsouschef
5497 1546
Privatrådgiver
5497 1557
Investeringsrådgiver
5536 5239
Totalkreditvurderings- ansvarlig
5497 1539
Erhvervschef
5536 5230
Marketingansvarlig
5536 5206
Regnskabsmedarbejder
5497 1561
Statsautoriseret revisor
4074 9267
Privatrådgiver
5536 6574
Sagsbehandler
5536 5219
4489 2929
Forsikrings- og pensionsansvarlig
5497 1526
Sagsbehandler
5465 5963
Kundemedarbejder
5484 6554
Investerings- og pensionsrådgiver
5536 5231
Sagsbehandler
5536 5272
Privatrådgiver
5496 3430
Privatrådgiver
5465 5962
Financial Controller
5536 5267
Filialdirektør
5476 0585
Kundemedarbejder / ansvar for hovedkassen
5497 1544
Kreditmedarbejder
5497 1556
Privatrådgiver
5496 3433
Privatrådgiver
5497 1530
Erhvervsrådgiver
5497 1574
Investeringsrådgiver
5497 1543
Erhvervsrådgiver
5536 5269
Erhvervsrådgiver
2764 5963
Privatrådgiver
5536 5210
Privatrådgiver
5497 1545