Offentliggjort den

Lollands Bank oplever fortsat et højt aktivitetsniveau indenfor bankens aktivitetsområder. Samtidig udviser bankens nedskrivninger og kursreguleringer et bedre resultat ved udgangen af 3. kvartal end forventet tidligere på året.

Derfor opjusterer Lollands Bank resultatet før skat fra 30-40 mio. kr. til 60-65 mio. kr. før skat. Basisindtjeningen fastholdes i niveauet 54-59 mio. kr.

Lollands Bank offentliggør regnskabet for årets første 9 måneder den 18. november 2020.