Offentliggjort den

Banken indleder regnskabsåret 2018 med et flot resultat for 1. kvartal 2018. Dermed fortsætter banken den række af gode resultater, som har været kendetegnende for de senere års regnskabsaflæggelse. Det er derfor ikke uden grund, at der også for hele året 2018 forventes et topresultat.

Resultatet før skat blev for 1. kvartal 2018 på 20,6 mio. kr. mod 25,6 mio. kr. for samme periode året før. Et mindre resultat før skat skyldes overvejende en mindre kursregulering af fondsbeholdningen i forhold til året før, men banken har allerede udmeldt forventning om, at der senest i andet halvår 2018 forventes indtægtsført ca. 13 mio. kr. i kursgevinst som følge af et salg af en aktiepost i ValueInvest. Dermed er der en forventning om, at banken for hele året 2018 vil kunne levere et topresultat helt på niveau med de senere års topresultater.

Nedskrivninger på kunder forventes også i 2018 at kunne holdes på et meget lavt niveau, hvorfor en forventning om et resultat før skat for hele året 2018 i niveauet 70-75 mio. kr. er realistisk, og dermed forventes bankens resultat før skat for hele 2018 at blive på ovennævnte 70-75 mio. kr.

Resultatet før skat for 1. kvartal 2018 forrenter egenkapitalen med 17,2 procent pro anno, hvilket forventes at være i den bedre ende, når der sammenlignes med resultaterne fra de øvrige pengeinstitutter.

I 1. kvartal 2018 er udlån steget med 1 procent og indlån er steget med 2 procent. Tilgang af nye kunder er fortsat en del af den hverdag, som møder bankens rådgivere, som glæder sig over at kunne yde både eksisterende og nye kunder en god service.

Et mere præcist billede af forventningerne til regnskabsåret 2018 vil foreligge den 15. august 2018, hvor halvårsrapporten for 1. halvår 2018 offentliggøres.

» Periodemeddelelse for 1. kvartal 2018