Lønpolitik

Årlig godkendelse af bankens lønpolitik


Formål

Formålet med lønpolitikken er, at principperne for tildeling af løn er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.

Kriterier

Løn bruges som et aktivt redskab i bankens strategiske ledelse, og honorerer medarbejderens kvalifikationer og funktioner og fleksibilitet. Lønpolitikken understøtter bankens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål.

Løn

Når en individuel løn skal fastsættes sker det ud fra en konkret vurdering. Ved denne vurdering bedømmer banken bl.a. følgende faktorer:

  • Jobprofil
  • Forventede resultater
  • Indsats
  • Kompetencer/faglighed

Banken bruger alene fast løn

Ved en ekstraordinær indsats kan der imidlertid ydes et engangsvederlag. Hvis et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en væsentlig risikotager modtager et engangsvederlag, vil vederlaget blive behandlet i overensstemmelse med §§ 77a og §§ 77b i lov om finansiel virksomhed.

Væsentlige risikotagere

Banken har defineret følgende medarbejdere som væsentlige risikotagere:

  • Bankens ledelse (p.t. Anders F. Møller)
  • Alle ansatte i bankens likviditets- og investeringsafdeling (p.t. Erik Steinbach og Nickie Hørberg), som for banken foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter. Det være sig for såvel kunder som bankens egne midler.
  • Alle ansatte i banken som forestår kontrol for overholdelse af grænser for risikotagning, (p.t. Marianne Larsen, Henrik Haagh og Jack Gram Clausen).
  • Ansatte, som kan påføre banken væsentlige kreditrisici.

Kontrolfunktioner

Lønsystemet er udarbejdet således, at det afværger interessekonflikter. Det betyder blandt andet, at medarbejdere i kontrolfunktioner ikke kan modtage engangsvederlag som er afhængig af den funktion, de fører kontrol med.

Overenskomstansatte

Overenskomstansatte ydes overenskomstmæssig løn.

Pensionspolitik og fratrædelsesgodtgørelser

Banken benytter ikke fratrædelsesgodtgørelser eller pensionsordninger, der ikke følger af lov eller overenskomst.

Orientering

Bankens medarbejdere orienteres om bankens lønpolitik.

Vedtaget

Bankens lønpolitik fastsættes af bankens bestyrelse og revurderes årligt.

Bestyrelsen
Vedtaget den 10. januar 2018