Offentliggjort den

Ledelsen i Lollands Bank ser meget tilfredse tilbage på de første seks måneder af dette år, hvor såvel basisindtjeningen som resultatet før skat er historisk højt.

Tidligere i dag har Lollands Bank offentliggjort halvårsrapporten for første halvår af 2023. Halvårsrapporten viser, at bankens resultat før skat øges med hele 46,0 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Resultatet før skat udgør 74,7 mio. kr. ved udgangen af 1. halvår 2023, og aldrig før i bankens 116-årige historie har halvårsresultatet været så stort.
Kerneforretningen og dermed bankens motor viser en basisindtjening på 53,3 mio. kr. mod sidste års tilsvarende 30,5 mio. kr. Bankens bestyrelse ser med positive øjne på bankens resultater i de kommende kvartaler af dette regnskabsår. Stigende renteindtægter af såvel udlån til bankens kunder som overskudslikviditet anbragt i obligationer og i Nationalbanken er den primære årsag til den øgede basisindtjening.

Også bankens kunder klarer sig fint, trods de til tider dystre udsigter for danskernes økonomi. Den gode vækst på bankens geografiske hjemmebane, hvor der sker mange nye tiltag i form af offentlige og private investeringer – også i nye arbejdspladser, tilfører vores område en høj beskæftigelse og medfører samtidig, at banken kan tilbageføre tidligere foretagne nedskrivninger – i første halvår samlet set 12,8 mio. kr.

Bankens samlede udlån øges i løbet af 1. halvår 2023 med 110,7 mio.kr. hvorimod garantistillelser falder med 117,8 mio. kr. Der har i de første seks måneder af 2023 været en lav aktivitet i Danmark omkring lånehjemtagelser hvilket medfører, at bankens samlede lånesagsgarantier falder.

For 2023 forventer Lollands Bank en basisindtjening i niveauet 80-90 mio. kr. i lighed med den opjustering, som bankens ledelse udsendte ultimo juni måned. Opjusteringen var en følge af såvel en god aktivitet i banken som de stigende renter i 2023, der påvirker indtjening af udlån og af overskudslikviditet. I basisindtjeningen er indregnet en udgift til renovering af bankens filial i hovedkontoret i Nakskov. Ombygningen vil skabe et nyt og mere tidssvarende arbejdsmiljø for bankens ansatte i denne filial, tilpasset kundernes behov. Renoveringen forventes igangsat i 4. kvartal 2023 og vil fortsætte ind i det kommende regnskabsår. En mindre del af den samlede udgift end tidligere antaget vil påvirke basisindtjeningen i 2023.

Kapitalprocenten udgør nu 25,8 % og med en kapitaloverdækning på 6,1 % er rammen for et fornuftigt kapitalgrundlag tilstede.

Det er samtidig glædeligt, fortsat at kunne berette om tilgang af nye kunder i vores markedsområde dækkende Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland.

Læs halvårsrapporten her.