Offentliggjort den

Det er en stor fornøjelse at kunne byde endnu en MBA´er velkommen i Lollands Bank. Ultimo 2019 afsluttede kreditchef Kenn Jørgensen 2 års studier på Aalborg Universitet med topkarakter.

Det flotte eksamensresultat er kulminationen på 2 års intense studier. Om forløbet fortæller Kenn Jørgensen: ”Det har været et meget spændende og udfordrende forløb, med dygtige medstuderende og undervisere. Jeg valgte at tage MBA’en på Aalborg Universitet, da studieforløbet passede i forhold til den geografiske afstand, og at deres MBA var en naturlig overbygning på min tidligere HD-Finansiel rådgivning. At bankforsker Lars Krull samtidig står i spidsen for studiet understøttede også valget”.

Nogle vælger at tage en MBA for at få et karrieremæssigt løft, men det var ikke Kenns motivation for at vælge studiet. ”Jeg har igennem mange år arbejdet med kredit på specialistniveau og jeg ville gerne udvikle mine kompetencer på det mere overordnede ledelsesniveau til gavn for banken” fortæller Kenn.

For nogle kan det være vanskeligt at forene et krævende fuldtidsjob og et godt familieliv med en MBA-uddannelse, men ikke for Kenn Jørgensen. ”Selv om det er nogle år siden, at jeg sidst har været på skolebænken, fik jeg fundet en måde at kombinere familieliv, studie og job på”, udtaler Kenn og fortsætter: ”selv om der nok alligevel har været lidt underskud på familie- og fritidskontoen”.

Det er ikke kun Kenn Jørgensen, som har uddannet sig i de forgange år, også alle medarbejdere i Lollands Bank har været igennem et uddannelsesforløb, som er udviklet i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter. ”Lollands Bank bruger mange ressourcer på efteruddannelse og vi støtter gerne medarbejdernes ønsker og det er altid en stor fornøjelse, når resultaterne er i top”, udtaler HR-chef Connie Ahm og fortsætter: ”kravene til medarbejderne i den finansielle sektor er stærkt stigende og det er vigtigt, at vores medarbejdere er fagligt up-to-date”.

Banken har nu 2 medarbejdere med en MBA-uddannelse. Tiden må vise, hvem der eventuelt bliver den næste.

* En MBA (Master of business administration) er en erhvervsøkonomisk lederuddannelse på kandidatniveau.