Offentliggjort den

Lollands Bank fastholder den gode indtjening, og det er med stor tilfredshed, at ledelsen kan konstatere, at basisindtjeningen er øget med 4 mio. kr. i forhold til samme periode af 2018.

Ved udgangen af første kvartal i år glædede vi os i banken over den øgede aktivitet afledt af, at vores kunder ønskede at konvertere realkreditlån i det gunstige rentemarked, udtaler bankdirektør Anders F. Møller, og fortsætter med at fortælle, at vi på grund af det historisk lave renteniveau ser, at aktiviteten fortsætter ind i 3. kvartal. Boligmarkedet udvikler sig positivt med stigende priser og hurtigere omsætning. Dette påvirker bankens drift positivt.

Resultatet før skat blev i første halvår 2019 39,0 mio. kr. mod 55,7 mio. kr. for samme periode året før. Engangsindtægter i forrige regnskabsår, blandt andet gennem salg af sektoraktier og en ekstraordinær kursregulering af aktien i BankInvest er årsagen til, at resultatet før skat falder i 2019. Udviklingen på aktiemarkedet har ligeledes været gunstig, og banken kan derfor indtægtsføre 12,0 mio. kr. for de første seks måneder af dette år i kursreguleringer. De forrige års tilbageførsler af nedskrivninger på bankens udlån og garantier er i 2019 afløst af udgiftsførte nedskrivninger på 4,6 mio. kr., og er en smule bedre end ved udgangen af første kvartal af 2019. Anders F. Møller udtrykker tilfredshed med, at niveauet for nedskrivninger er på et lavt niveau, og fortsætter med at fortælle, at de aktuelle nedskrivninger ikke er bekymrende. Banken ser sig fortsat villig til at løbe en vis kreditrisiko i vores markedsområde.

Nedskrivninger på kunder forventes i resten af 2019 at kunne holdes på et lavt niveau, hvorfor bestyrelsens forventning om et resultat før skat for hele året 2019 i niveauet 60-65 mio. kr. kan fastholdes.

Resultatet før skat for første halvår af 2019 forrenter egenkapitalen med 15 % på årsbasis, hvilket bankens ledelse er meget tilfreds med.

Igennem det seneste år er bankens udlån øget med 76 mio. kr. og indlån med 299 mio. kr. Væksten er helt i overensstemmelse med bankens vækststrategi i hele bankens markedsområde omfattende Lolland, Falster, Sydsjælland og Møn, lyder det fra bankens direktør, som imødeser de kommende kvartaler med optimisme. Banken oplever fortsat en god tilgang af nye kunder i hele vores markedsområde, hvilket vi ser som udtryk for en tiltro til os som en lokal bank.

For at fremtidssikre banken til de kommende kapitalkrav har vi i løbet af andet kvartal hjemtaget 55 mio. kr. i yderligere supplerende kapital. Med denne kapitaludvidelse kan vi i banken øge den samlede kapitalprocent til 17,8 ved udgangen af andet kvartal afslutter Anders F. Møller ganske tilfreds.

Læs hele halvårsrapporten for 2019 her.