Nethandel

Sikker nethandel

For at sikre dig endnu bedre når du handler på nettet, har bankerne og Nets udviklet en sikkerhedsløsning som gør at dine køb på nettet skal bekræftes via en engangskode sendt til din mobiltelefon.

Du kan tilmelde dine kort til løsningen i vores netbank eller hos Nets ved at klikke her. På Nets side kan du også læse mere om sikkerhedsløsningen.

Pas på dit kortnummer

Opgiv aldrig dit kortnummer, med mindre du er i en decideret købssituation, hvor du ønsker at betale for noget. I andre situationer skal du aldrig, selvom du bliver opfordret til det, indtaste dit kortnummer. Hverken som ID, en del af "medlemsoplysninger" eller for at komme videre til en anden side.