Offentliggjort den

Banken har offentliggjort endnu ét flot regnskabsresultat. Det er snart ved at blive sædvane, at Lollands Bank præsterer flotte regnskabsresultater, men dette halvårsårsresultat er det bedste nogensinde i bankens historie!

For 1. halvår 2018 blev resultatet før skat på 55,7 mio. kr. mod 48,1 mio. kr. for 1. halvår året før. Efter skat blev resultatet for 1. halvår 2018 sammenlignet med 1. halvår 2017 henholdsvis 43,8 mio. kr. og 38,0 mio. kr.

At resultatet er et topresultat er der ingen tvivl om, idet egenkapitalforrentningen før skat udgør 23,5 procent pro anno mod 19,6 procent pro anno for samme periode året før.

Halvårsresultatet er ekstraordinært positivt påvirket med 13 mio. fra salget af en post aktier i ValueInvest. Herudover går det godt for bankens kunder, hvilket har gjort, at banken i halvåret, ligeledes ekstraordinært har indtægtsført 9,5 mio. kr. fra tilbageførsel af tidligere reserverede beløb til imødegåelse af tab på kunder.

Banken kan fortsat med stor tilfredshed melde om fremgang i aktivitetsniveauet fra såvel eksisterende som nye kunder, hvor både indlån, udlån og garantier er stigende. Banken fik således i 1. halvår 2018 873 nye kundeforhold, hvilket tages som udtryk for, at omgivelserne tiltrækkes af den måde banken agerer på. For at forstærke denne interesse er det besluttet, at banken indenfor de kommende måneder investerer yderligere millionbeløb i øget markedsføring, personaletilgang og uddannelse af medarbejdere.

Med baggrund i det foreliggende resultat, så fastholder banken trods øgende omkostninger sine forventninger til hele året 2018, hvor et resultat før skat forventes i niveauet 70-75 mio. kr., idet de øgede omkostninger til investeringer i fremtiden først forventes at kunne ses positivt i resultatet på et senere tidspunkt.

Læs den fulde halvårsrapport her.