Uddannelse

Finansøkonomstudiet

Ønsker du en karriere i den finansielle sektor?

Finansøkonomstudiet er en 2-årig videregående akademiuddannelse, der giver dig et solidt fundament for at arbejde bredt med opgaver inden for økonomistyring, finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, ejendomsadministration og realkredit.

Du får en solid økonomisk viden og et grundigt kendskab til praktiske finansielle funktioner.

Uddannelsen styrker din personlige gennemslagskraft, dit eventuelle lederpotentiale og evnen til at samarbejde på tværs af uddannelsesmæssige, kulturelle og sproglige baggrunde.