Offentliggjort den

Vi har ønsket at forenkle prislisten og vores priser. Af de væsentligste ændringer kan vi nævne:

  • Betaling for boksleje er nu ens i alle vores filialer.
  • Gebyr for overførsler er ajourført i forbindelse med indførsel af straksoverførsler.
  • Gebyr for køb og salg af kontantvaluta til ikke kunder (turister) er ændret til bankens normale gebyr.
  • Gebyr for håndtering af byggesager, køb af ejendom, omlægning og optagelse af kreditforeningslån er forenklet. Der betales nu gebyr for et sagsforløb i stedet for enkelt ydelser.
  • Provision for arbejdsgarantier er ændret således, at provisionen sættes ned i takt med garantiens nedskrivning.
  • Gebyr for erhvervsbetalinger i kassen opkræves kun, såfremt der er tale om en døgnbokslignende ekspeditioner.

Den nye prisliste kan ses her.