Offentliggjort den

Lollands Bank afviklede den 28. august 2019 ordinært repræsentantskabsmøde hvor der var valg til bankens bestyrelse.

Bestyrelsens næstformand direktør Knud Rasmussen Vordingborg der var på valg havde forud for repræsentantskabsmødet oplyst, at han ikke ønskede genvalg, idet han ikke længere var fuldt erhvervsaktiv.

Knud Rasmussen blev indvalgt i Vordingborg Banks bestyrelse i 2008 og var således med da Vordingborg Bank og Lollands Bank fusionerede i 2013.

I forlængelse af at Knud Rasmussen udtrådte af bestyrelsen takkede bankens formand Preben Pedersen: ”Knud Rasmussen for den store indsats han havde ydet både under fusionen og efterfølgende under bestyrelsesarbejdet, hvor især landbrugsområdet havde haft Knud Rasmussens særlige bevågenhed”.

I forlængelse af bankens repræsentantskabsmøde i februar 2019 blev bestyrelsen udvidet med afdelingsleder Lars Møller Andersen, Radsted, hvorfor bestyrelsen havde indstillet til repræsentantskabet, at der ikke skulle ske nyvalg til bestyrelsen, hvilket repræsentantskabet godkendte.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med:
Farvehandler Jakob Mikkelsen, Nykøbing F. som ny næstformand.
Øvrig bestyrelseskonstituering forblev uændret.