Offentliggjort den

Lollands Bank afviklede den 25. august 2021 ordinært repræsentantskabsmøde i loungen på Lollands Bank Park, hvor der var valg til bankens bestyrelse.

Irene Jensen, ønskede ikke at genopstille og derfor skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem. I forlængelse af at Irene Jensen udtrådte af bestyrelsen takkede bankens formand Preben Pedersen ”Irene Jensen for den store indsats der var ydet i forbindelse med arbejdet i bestyrelsen”.

Efter samråd med formandskabet for repræsentantskabet foreslog bestyrelsen Jeanne Kruse, direktør i Boligselskabet af 1944 i Nakskov, som nyt bestyrelsesmedlem, hvilket repræsentantskabet godkendte.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med:
Direktør Jeanne Kruse, som nyt bestyrelsesmedlem. Lars Møller Andersen blev valgt som nyt særligt revisionskyndigt bestyrelsesmedlem. Øvrig bestyrelseskonstituering forblev uændret.

På mødet skulle der også vælges formand og næstformand i repræsentantskabet. Formandskabet og bestyrelsen foreslog:

Forstander Ulrik Murel, Halstedhus Efterskole, som ny formand og direktør Rasmus Møller, Filtenborg El, som ny næstformand formand for repræsentantskabet.

Repræsentantskabet godkendte begge forslag.