Offentliggjort den

Banken har som sædvanligt leveret et flot regnskab for 2019. Denne gang med et overskud på 65,0 mio. kr. før skat, efter en basisindtjening på 54 mio. kr.

Egenkapital andrager 556,9 mio. kr. og kapitalprocenten 19,2.

Resultatet er fremkommet efter en periode med et højt aktivitetsniveau, pæne kursreguleringer og et acceptabelt nedskrivningsbeløb.

Som næsten sædvanligt har banken en forsigtig tilgang til tingene, og har også allerede i 2019-regnskabet indregnet nogle tekniske nedskrivninger med 4,8 mio. kr., som ellers først ville blive effektive omkring medio 2020. Omtalte tekniske nedskrivninger er forhold alle pengeinstitutter rammes af i forbindelse med ændrede parameter i de nedskrivningsmodeller der har været gældende siden årsskiftet 2017/2018.

I lighed med den øvrige sektor har banken oplevet pres på udlånsrenterne, men grundet et større gennemsnitligt udlån gennem året har banken øget renteindtægterne i 2019 sammenlignet med 2018. Herudover har et højt aktivitetsniveauet gjort, at banken har haft stigende gebyrindtægter i 2019 sammenlignet med 2018.

Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales 25 % i udbytte eller 5 kr. pr. aktie, svarende til at der udloddes 5,4 mio. kr. i udbytte til bankens aktionærer.

For 2020 forventer banken en basisindtjening i niveauet 54-59 mio. kr., hvilket er en fremgang i forhold 2019. Som slutresultat (resultat før skat) er udmeldingen ligeledes i niveauet 54-59 mio. kr., idet banken udtrykker forsigtighed til såvel kursreguleringer som nedskrivninger, idet begge forhold er afhængige af den samfundsmæssige økonomiske udvikling.

Årsrapporten for 2019 kan læses her.