Offentliggjort den

Fra den 10. januar 2020 er det ikke længere muligt at anvende 500-eurosedlen som betalingsmiddel i Danmark.

Et bredt politisk flertal besluttede i foråret 2019 at forbyde 500-eurosedlen i Danmark. Forbuddet træder i kraft den 10. januar 2020 og er et led i kampen mod hvidvask, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet.

En række sager har i de senere år vist, at 500-eurosedler i stort omfang har været anvendt til kriminelle aktiviteter og ved at forbyde dem, bliver det svære for kriminelle at operere.

Forbuddet betyder, at 500-eurosedlen efter den 10. januar 2020 ikke længere kan anvendes, udleveres, indleveres, veksles, bruges som betalingsmiddel eller overdrages i Danmark. Det er ikke ulovligt at besidde 500-eurosedler, men de kan altså ikke længere anvendes i Danmark efter 10. januar 2020.

I Eurozonen ophører udstedelsen af 500-eurosedlen endeligt den 26. april 2020, men sedler vil fortsat kunne veksles i alle lokale nationalbanker i Eurozonen, f.eks. Deutsche Bundesbank.