Offentliggjort den

Den gode række af topresultater, som har været kendetegnende for de senere års regnskabsaflæggelse fortsætter. Det er med stor tilfredshed, at ledelsen kan konstatere, at basisindtjeningen øges med 1,4 mio. kr. i forhold til samme periode forrige år.

Der er en god aktivitet på alle områder, og specielt på boligområdet har der igennem første kvartal af dette år været en forøget aktivitet afledt af, at vores kunder ønsker at konvertere realkreditlån i det gunstige rentemarked. Samtidig mærkes en stor interesse fra nye kunder i vores område. Den nærværende tilgang, vi har valgt i vores strategi medfører, tillige med en aktiv markedsføringskampagne henover foråret, at vi har hilst mange nye kunder velkommen.

Specielt mærker vi i banken en stor interesse fra de erhvervskunder, der er bosiddende i vores område.

Resultatet før skat udgør i 1. kvartal 2019 20,3 mio. kr. mod 20,6 mio. kr. for samme periode året før. Udviklingen på aktiemarkedet har været gunstig, og banken kan derfor indtægtsføre kursreguleringer med 9,9 mio. kr. for de første tre måneder af dette år. De forrige års tilbageførsler af nedskrivninger på bankens udlån og garantier er i 2019 afløst af udgiftsførte nedskrivninger på 5,1 mio. kr. Nedskrivningerne er ikke bekymrende, men er alene et udtryk for den kreditrisiko, som en bank løbende må påtage sig som led i den almindelige bankdrift.

Nedskrivninger på kunder forventes i resten af 2019 at kunne holdes på et forholdsvist lavt niveau, hvorfor bestyrelsens forventning om et resultat før skat for hele året 2019 i niveauet 60-65 mio. kr. kan fastholdes.

Resultatet før skat for 1. kvartal af 2019 forrenter egenkapitalen med 16 procent pro anno, hvilket bankens ledelse er meget tilfreds med.

Igennem det seneste år er bankens udlån øget med 96 mio. kr. og indlån med 216 mio. kr. Væksten er helt i overensstemmelse med bankens vækststrategi i hele bankens markedsområde omfattende Lolland, Falster, Sydsjælland og Møn, fortæller bankdirektør Anders F. Møller som imødeser de kommende kvartaler med optimisme.

Læs hele periodemeddelelsen for 1 kvartal 2019 her